آموزش ریست فکتوری کردن آیفون 13 – گوشی پلازامگ

در واقع دقیقاً همان چیزی که در برخی از بازیهای مشهور ویدئویی مانند فورتنایت «Fortnite» جود دارد، میتواند همان متاورس باشد. دسترسی به متاورس چگونه است؟ مسئله اینستاگرام اگر در امروز کشور بحران است به خاطر این است که فیسبوک و تلگرام و بقیه پلتفرمها را بستهاید و همه این ظرفیت اجتماعی روی یک پلتفرم آمده است. چهبسا اگر همه اینها باز بودند، نامتمرکز میشد، یک عده در فیسبوک بودند و یک عده دیگر در اینستاگرام، در این صورت شاید یک پلتفرمی مثل روبیکا راحتتر میتوانست رقبایش را کنار بزند ولی اکنون مردم همه در یک پلتفرم هستند و ما ماندیم و یک پلتفرم غول عظیمالجثهای که شاید با هیچ شیوهای نشود دیگر مردم را از آنجا به جای دیگری برد».

حامد بیدی با بیان اینکه نادیدهگرفتن واقعیت تحریمها نیز در این طرح موج میزند، عنوان کرد: «ما ۴۰ سال است تحریم هستیم، شاید ۴۰ سال دیگر هم تحریم باشیم. شاید دوست داشتن همین باشد وبس… بنابراین جایگزینی پلتفرمهای داخلی که حامیانش خیلی این ایده را دوست دارند، اساسا اشتباه است». او با طرح این پرسش که اساسا ویپیان قانونی چیست؟ عنوان کرد: «شما چرا فیلتر کنید که بعد ویپیان بگذارید؟ او ادامه داد: «اینکه حالا که فیلتر کردیم، به بعضیها ویپیان قانونی میدهیم و اینترنت طبقاتی را با این وسیله ترویج کنیم و بگوییم شما خونتان رنگیتر از آن است و شما فهمیدهتر از مردم عوام هستید، پس اینترنت بازتری دارید و میتوانید دسترسیهای بیشتری داشته باشید، واقعا توهین به مردم است».

برای انجام این کار، میتوانید از Finder بر روی Mac، یا iTunes بر روی ویندوز و یا iCloud استفاده کنید. حامد طالبی، دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی و فروشگاه اینترنتی شهر تهران نیز در جلسه مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: «هیچکس درمورد اینکه این فضا باید قانونی شود شک نداشت اما در این طرح ایرادات ذاتی وجود دارد. در ابتدا وایکینگ ها به عنوان یک مینی سریال ۹ قسمتی در شبکه تاریخ پخش شد اما با دیدن واکنش مثبت تماشاگران و منتقدین، این سریال برای فصل های بعد نیز تمدید شد. اتفاقی که افتاده هیچ نسبتی با حمایت ندارد؛ بنابراین درنهایت راهحل همین کاری است که خوشبختانه مرکز پژوهشها شروع کرده است یعنی دیدن نظرات متفاوت».

مسئله شما صندوقهایی است که از دولت باید حمایت شود؟ آیا میخواهند از حقوق تولیدکننده محتوا حمایت کنند؟ آیا دردشان این است که رقیب خارجیشان فیلتر نیست یا دردشان این است که به علت همین نگاههای محدودکننده مثل برگ خزان نیروهایشان میریزند و به خارج از ایران مهاجرت میکنند». شما اسب چموشی را میخواهید رام کنید که با این شاخه ریاحین شما رامشدنی نیست؛ پس هدفگذاری و نقطه مقصد اشتباهی است». درباره اینکه از نمایندگان خارجی دعوت کنیم بیایند بحث زیاد شده و احتمالا درنهایت منجر به این میشود که نمایندگان ویچت و تیکتاک از چین با کمترین مشکل بیایند اینجا و نفوذ این کشور بیشتر و بیشتر از قبل شود، نمیدانم شعار نه شرقی نه غربی کجا رفته است».

دیدگاهتان را بنویسید