آموزش هارد ریست آیفون – کوک موبایل

ماه اکتبر 2021، باز هم جرقه دیگری برای متاورس زده شد. نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با طرح صیانت گفت: تصمیمات فضای مجازی در اختیار کمیسیونی قرار خواهد گرفت که این کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی می باشد و زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی است و به هیچ مرکزی پاسخگو نیست. آقای رضاخواه گفت: کمیسیون فرهنگی که اصلی ترین کمیسیون بررسی کننده این طرح بود، وقتی یک کمیسیون عالی برای تنظیم گری پیشنهاد شده است وجود آن خوب است اما معتقدم این کمیسیون کارکرد لازم را نخواهد داشت چون یکسری از اختیارات وزارت ارتباطات را خواهد گرفت و در اختیار این کمیسیون قرار خواهد داد که این کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی است و مرکز ملی فضای مجازی زیر مجموع شورای عالی فضای مجازی می باشد که به هیچ مرکزی پاسخگو نیست.

آقای تقی پور هم گفت: اینکه چرا کمیسیون فرهنگی در این طرح رسیدگی کرده است، چون در اختیار هیئت رئیسه مجلس شواری اسلامی است و محدود به یک کمیسیون هم نیست و یک کمیسیون اصلی با چند کمیسیون فرعی در آن وجود دارد. هنگامی که کیف پول دیجیتال خودتون رو راه اندازی کردید، برای خرید زمین چند گزینه پیش رو دارید. وی ادامه داد: در این طرح ۶ نوع مجازات برای پلتفرمها دیده شده است مثلاً اگر حریم شخصی کسی را نقض کردید و اگر بدون اجازه فرد، عکسهای خانوادگی را منتشر کردید، جریمه خواهید شد و اتحادیه اروپا تا کنون ۴۵۰ میلیون دلار فیسبوک را جریمه کرده است.

آقای مجتبی رضاخواه در ادامه این برنامه درباره طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی افزود: ۷۰ درصد این طرح از آنچه که در ابتدا بوده تغییر پیدا کرده است. وی افزود: من طراح این طرح نیستم، ولی امضاء کننده آن هستم، چون اصل این طرح را برای کشور لازم میدانیم.

آقای رضاخواه گفت: هنوز این طرح تصویب نشده است، ولی چه دلیلی دارد که وقتی رسانههای خارجی ذهن مردم را خراب میکنند اینها هم درست پاسخگو نبودند. آقای صادق ستاری فرد کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: وقتی این طرح از کمیسیون فرهنگی به مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع شد کمیسیون قائل به این بود که ابعاد فنی، کارشناسی و تخصصی این طرح به نحوی است که باید نظر جمیع کارشناسان ذیربط و حوزههای حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و حوزههای نظام حکمرانی اخذ شود. تقی پور از تمام مخاطبان در خواست کرد هر آنچه که مطرح میشود با متن اصلی و نسخه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ مقایسه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید