آیا سرمایه گذاری در متاورس سودآور است؟

انجین کوین، یکی از بهترین ارزهای متاورس 2022 را در اختیار کاربران قرار میدهد. شما میتوانید بهترین ارزهای متاورس را در این پلتفرم مشاهده کنید. باتوجهبه موضوعات بالا، میتوانید بهترین و باکیفیتترین پلتفرم و ارز را انتخاب کرده و سرمایهگذاری خود را آغاز کنید. این پلتفرم که یکی از بهترین پروژه های متاورس به شمار میرود، میمها را با یکدیگر ترکیب میکند. در مورد مفهوم دقیق متاورس که فیس بوک و سایر شرکت های فناوری به آن علاقهمند شدهاند.

همان طور که پیشازاین هم گفتیم، انجین کوین را میتوان یکی از بهترین پروژه های متاورس دانست. به یاد داشته باشید که شما برای ایجاد NFT در این برنامه، به ابزار Terra Forma نیاز خواهید داشت. ترا ویرچوا کالکت (Terra Virtua Kolect) یکی دیگر از بهترین پروژه های متاورس در سال 2022 محسوب میشود که در سال 2017 منتشر شد.

یکی دیگر از ایدههای اصلی متاورس این است که شما آزادی کامل در طراحی محیط اطراف خود دارید، آواتار خود را شبیه شخصیت فیزیکی خود طراحی کنید یا ظاهری متفاوت به آن ببخشید, همچنین محیط, شغل و اتاقهای خود را به دلخواه خود بسازید. مثلا به دلیل مناسبتها و یا در شرایط تورمی که افراد می خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند. با توجه به این اصول، مردم جایگاه ویژهای در متاورسی دارند که متا قصد محقق کردن آن را دارد. علاوه بر این، در این پلتفرم نوعی بازی وجود دارد که کاربران میتوانند با استفاده از NFTها به درآمد قابلتوجهی برسند.

توکن محلی این پلتفرم، HERO نام دارد که یکی از بهترین ارزهای متاورس محسوب میشود. این پروژه که در سال 2017 منتشر شد، یکی از قدیمیترین پروژههایی است که یکی از بهترین ارزهای متاورس 2022 است، تاکنون توانسته خود را به رسمیت بشناسد. با توجه به این که نااطمینانی بر سرعت گردش پول اثر میگذارد، حباب قیمت طلا با سرعت گردش پول همبستگی خواهد داشت. صرف نظر از اینکه عواقب این قابلیتها بر زندگی انسانها چه خواهد بود! تقارن نوروز ۱۳۹۹ با ماه شعبان میتواند اثر تقویمی بر قیمت طلا را تقویت کند. ارزش بازار این ارز در اولین ماه 2022 به بیشتر از 85 میلیون دلار رسید.

دیدگاهتان را بنویسید