با گجت نیوز همراه باشید

متاورس به عنوان یک دنیای مجازی سه بعدی تعریف میشه و در این دنیای مجازی افراد می­توانند دارایی­های دیجیتال در اختیار داشته باشند و یا اینکه دارایی دیجیتال درست کنن و با استفاده از اون به کسب درآمد بپردازند. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود؛ بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی میشود.

گذشت زمان نشان داد که گمانهزنیهایی که پیش از این در خصوص الگوبرداری از چینیها برای محدودسازی فضای مجازی میشد، بیشتر به واقعیت نزدیک است تا سایر قرائتهایی که در این زمینه مطرح میشود. هیچ یک از طرحها و لوایحی که به مجلس ارائه شده تا این حد با واکنش منفی بخشهای گستردهای از مردم روبرو نشده بود. در واقع کلیات طرح صیانت در مجلس تصویب نشده است بلکه روند رسیدگی به آن مورد رای گیری قرار گرفته است؛ در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اطلاعیهای، توضیحاتی درباره نحوه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی ارائه کرد و نوشت: در شرح این مصوبه قابل ذکر است، آنچه که به تصویب رسیده، صرفاً تعیین «نحوه بررسی طرح» در مجلس است که به اشتباه در برخی از خبرگزاریها به عنوان «تصویب طرح فضای مجازی» منعکس شد.

نهایتاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۶ مرداد مجلس با بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. پس از واکنش منفی عموم مردم نسبت به طرح، طراحان ادعا کردند نسخهای جدید طراحی شده تا از دغدغه های مردم کاسته شود. به نوشته روزنامه اعتماد، علی یزدیخواه، نماینده مردم تهران و نایبرییس کمیسیون مشترک طرح صیانت در قامت یکی از حامیان پروپاقرص این ایده در روزهای پایانی دیماه درباره شبکه ملی اطلاعات گفته بود: چینیها در این حوزه ابتکار منحصربهفرد و خاصی را طراحی کردند که ما نیز میتوانیم از تجربه آنها در این بخش استفاده کنیم.

انتخاب زمان مناسب برای سفر نیز تاثیر بسزایی در قیمت بلیطها دارد. طراحان نسخهی جدید سعی کردهاند تا با دقت در انتخاب الفاظ و جابهجایی عبارات، تندی و صراحت کلام مواد نسخهی پیشین را گرفته و از این طریق خواننده را با خود همراه کنند. همچنین پلتفرم سندباکس دنیای مجازی دیگری است که به مردم اجازه می دهد تا زمین مجازی و همچنین سایر دارایی های دیجیتال را از طریق یک ارز دیجیتال متاورس جایگزین و در عین حال بومی به نام SAND مدیریت کنند. ایرادات و اشکالات اساسی را هنور نتوانستهاند برطرف کنند و طرح جایگزینی وجود ندارد؛ به همین دلیل مبنای ما همان طرح اولیه است».

دیدگاهتان را بنویسید