تشریح دلایل افزایش قیمت سیبزمینی – مردم سالاری آنلاين

آقای طالبی گفت: در مصوبه ۳۵ شورای عالی فضای مجازی دیده شده که تا سال ۱۴۰۴ باید نسبت ۷۰ به ۳۰ ترافیک ایجاد شود یعنی ۷۰ درصد داخلی باشد که به کسب و کارها اجازه وفق شدن تدریجی میداد و همچنین در مصوبه شورای عالی فضای مجازی در شهریور ۹۹، سقف ۳۰ درصد را گذاشته، ولی ماده ۱۷ این قانون سقف نگذاشته است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای رضا تقی پور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی افزود: این طرح یک سابقه ۵ ساله در مجلس دارد یعنی از شروع مجلس دهم این طرح سابقه داشته و درآغاز مجلس یازدهم مجدد در مرداد ماه این طرح ارائه شد و بعد از ارجاع به کمیسیون طی ۶ ماهه گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس یک کار سنگین را در این طرح شروع کرد.

اما اگر متاورس بهصورت کامل محقق شود، احتمالاً در قالب آواتار یا یک نسخه شخصیتی شبیهسازی شده به آن دسترسی خواهیم داشت. را ظرفیتی میدانند که نگران محرومشدن از آن هستند و البته میدانند که اینترنت تنها سنگری است که غرب تحریم نمیکند تا آنان راحت باشند. البته این دسته کسانی هستند که دقیقا بهجای دسته اول (معیشت) ظهور و بروز مییابند، وامعیشتا سر میدهند و غلطانداز و پرسروصدا هستند. در این طرح چیزی بهنام حذف یا فیلتر نیست اما معنادهی به آن، سمت و سویی اینگونه یافته است.

در جامعه مردمسالار نخبگان حکومت حق ندارند تصویری از نظام بسازند که واقعیت آن نیست و از این تصویر ظلم به نظام یا بیتوجهی به مردم استنباط شود. آن را راه ارتباطی کمزحمتی میدانند و گمان میکنند عقبه اطلاعاتی، خطدهی، خطگیری، انتقال اطلاعات و جاسوسی مختل میشود. ۶-دستهای این فضا را دالان یا معبری برای ارتباط با دشمنان اعم از اپوزیسیون و تروریستهای فراری و دشمنان غربی-صهیونیستی میدانند. ۸-دستهای فاجعه اخلاقی برای نوجوانان مسلمان در این فضا را میفهمند اما دسترسی به زمینههای فساد را امری خصوصی و بیربط به حاکمیت میدانند.

۷-دستهای که مدعای درون حاکمیت بودن نیز دارند اما همه راههای سخت و نیمهسخت و نرم را برای براندازی جمهوری اسلامی طی کردند و ناکام شدهاند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیروز با هدف محدود کردن مبادلات مالی روسیه به ارزهای معتبر جهانی چند بانک و شرکت و دولتی این کشور را تحریم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید