سیبزمینی نیمه آماده ( قیمت ، خرید آنلاین ) – بازار آنلاین به روز رسان

ما نیز اعتقاد داریم GDPR بسیار سختگیرانهتر از طرح صیانت است ولی آن را با نظر تمام کارشناسان و طی شش سال تدوین کردند اما این را هیچکس نمیگوید و فقط میگویند اروپا هم GDPR دارد». این کارشناس افزود: «ما روز ۹ تیر متوجه نسخهای شدیم که به مجلس رفت و ۱۰ تیر اعتراض کردیم و بعد از اعتراضات، ما را به همین جلسه دعوت کردند، آقای علیرضا زاکانی، رئیس وقت مرکز پژوهشهای مجلس گفتند چه میگویید و چرا اینهمه دادوهوار میکنید و بعد عکس ما را منتشر کردند و گفتند طرح با نظر کارشناسان تدوین شده است و این دروغ از همانجا شروع شد.

اگر رویکرد نمایندگان مجلس و حاکمیت این است که تسهیلگری کند، بیایند از بچههای استارتآپی بپرسند بگویند دردتان چیست؟ چرا باید یک طرحی اضافه شود که رانتهای زیادی را به رانتهای قبلی اضافه کند، اصلا دولت نباید پول بدهد. به طور کلی باید در نظر داشت که قیمت سکه به قیمت طلا (اونس جهانی) و نرخ ارز در بازار آزاد وابسته است. اتفاقی که افتاده هیچ نسبتی با حمایت ندارد؛ بنابراین درنهایت راهحل همین کاری است که خوشبختانه مرکز پژوهشها شروع کرده است یعنی دیدن نظرات متفاوت».

بیدی در پایان گفت: «از همان ابتدا که بحث هشتادوپنجی شدن این طرح مطرح شد، رفت و دوباره برگشت در جلسه غیرعلنی رأی آورد که هشتادوپنجی نشود، دوباره در جلسه علنی هشتادوپنجی شد، تمام اینها برای مردم معنادار است، مردم اینها را تفسیر میکنند. بله، اینستاگرام بهخاطر ۳۰۰ میلیون دلار میرود و در آنجا دفتر میزند، هرکس دیگری هم این کار را میکند، آنها اینها را به ما نمیگویند و فقط میگویند ترکیه این کار را کرده است، شما یک کشور را بیاورید که تحریم باشد و اینستاگرام در آن دفتر زده باشد».

او ادامه داد: «آنها هروقت بخواهند از طرح صیانت دفاع کنند، میگویند ترکیه اینستاگرام را مجبور کرده در آن کشور دفتر بزند، ولی نمیگویند ترکیه تحریم نیست، نمیگویند ترکیه 300 میلیون دلار در سال هزینه تبلیغات شرکتهای تجاری در اینستاگرام را میدهد، نمیگویند ترکیه بین 20 تا 22 میلیارد دلار صادراتش به اروپا را از طریق تبلیغاتی که در اینستاگرام و فیسبوک انجام میدهد. او ادامه داد: «من شک ندارم کسانی که این طرح را نوشتهاند، انشاءالله که نیت خیر داشتند اما فراموش نکنید ما در طول سالهای اخیر خیلی نیتهای خیری دیدیم که با اجرای بد، بسیار تبعات وحشتناکی داشتند، بنابراین الزاما نیت خیر و اینکه ما به قانون نیاز داریم، به این معنی نیست که باید این قانون را بپذیریم، این میتواند تبعات وحشتناکتری برای کسبوکارها و مردم ایجاد کند».

دیدگاهتان را بنویسید