قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی امروز در بازار

متاورس به عنوان یک دنیای مجازی سه بعدی تعریف میشه و در این دنیای مجازی افراد می­توانند دارایی­های دیجیتال در اختیار داشته باشند و یا اینکه دارایی دیجیتال درست کنن و با استفاده از اون به کسب درآمد بپردازند. اکنون متاورس در چه وضعیتی قرار دارد؟ اگر مستقلبودن به این معنا است که ما امکان انزوا داشته باشیم و اگر همگان ما را ترک کردند، بتوانیم دوام بیاوریم واقعا در دنیای امروز نمیتوان چنین بود و چنین چیزی به معنای ازبینبردن اینترنت است». شاید خیلی از این دوستان حتی با همین ابزارهای مرسومی که شاید یک بچه ۱۴، ۱۵ ساله بهراحتی با آن کار میکند نیز نتوانند راحت کار کنند».

همچنین مسیری که برای رسیدن به آن مقصد تعریف شده و وسیلهای که برای رسیدن به آن مقصد قرار است استفاده شود، وسیله اشتباهی است و طراحان این طرح را حتی با همان هدف هم به آن مقصود نمیرساند». دوگانه کلاسیک آزادی و امنیت در اینجا کاملا مشخص است که به خاطر فراهمآوردن چیزی به اسم امنیت، آزادیهای کاربر گرفته میشود و نگاه حاکم بر این طرح باز همان نگاهی است که دغدغههای «منِ حاکمیت بر شمای شهروند» اولویت دارد». «طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» از چالشبرانگیزترین طرحهایی است که نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم آن را پیشنهاد دادهاند؛ طرحی که گفته میشود فضای مجازی در کشور را محدود میکند و مخالفان زیادی در بین مردم و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی دارد.

بااینحال مرکز پژوهشهای مجلس در چند جلسه از کارشناسان و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی و پلتفرمها خواست نظرات خود را درخصوص طرح صیانت از فضای مجازی بیان کنند. در این جلسات که با عنوان «جلسات استماع نخبگانی» برگزار شد، کمیل قیدرلو، معاون مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس و رضا تقیپور، رئیس کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی حضور داشتند. همچنین طبق تصمیمگیری انجام شده چهار کمیته فرهنگی و رسانه، زیرساخت، کسبوکار و امنیت و حقوقی تشکیل شده و اعضای کمیسیون مشترک بایستی در این کمیتهها عضو شوند. رایگیری و تصمیمگیری نهایی درباره این سه پیشنهاد به جلسه آینده کمیسیون مشترک موکول شد که فردا ساعت 16 برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: «اینکه ایده و هدفگذاری طرح اشتباه است، به این دلیل است که طراحان طرح و اعضای محترم کمیسیون اغلبشان کاربر حرفهای اینترنت نبودند. به گزارش شرق، به همین دلیل بود که روند طیشده برای تصویب این طرح، پیچیده شد؛ ششم مرداد در یک جلسه غیرعلنی، نمایندگان مجلس موافقت کردند براساس اصل 85 قانون اساسی (که اجازه میدهد «در موارد ضروری» اختیار وضع بعضی از قوانین به کمیسیونهای داخلی سپرده شود) این طرح جنجالی در کمیسیون فرهنگی بررسی شود. او عنوان کرد: «در نماز جمعه یکی از نمایندگان مجلس گفتند هدف ما این است که سرعت اینترنت را بیشتر کنیم، نه این اینترنت نیست، آن چیزی که میخواهند سرعتش بیشتر شود در این طرح هم ذکر شده، شبکه داخلی اطلاعات است که دیگر اسم آن اینترنت نیست، یک اینترانت و یک شبکه داخلی است، دستشان هم درد نکند ولی این را بهعنوان اینترنت نگذارند.

دیدگاهتان را بنویسید