قیمت سکه گلد کرون ۲۴ عیار|قیمت شمش سکه گلد کرون 995 Gold

ماده 5، در این ماده آمده است که: «برای تسهیل ایجاد و راهاندازی خدمات و کسب و کارهای فضای مجازی، تنظیمگران موظفند ضمن اعلام عمومی شرایط مورد نیاز برای ثبت یا دریافت مجوز، فرایند صدور مجوز را از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور (موضوع بند (22) ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی 1399 انجام دهند.

فعالیت خدمات موضوع بند د ماده 2 این قانون، علاوه بر ثبت در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مستلزم اخذ مجوز و معرفی نماینده قانونی است که به عنوان تبصره این ماده در نظر گرفته شده است. اما تبصره ماده 7 این نکته را یادآور شده که تشخیص مغایرت و اعلام آن به دستگاههای ذیربط برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. طبق ماده یک، خدمات فضای مجازی که بیش از 50 درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران در داخل کشور انجام میشود به عنوان «خدمات فضای مجازی داخلی» و آن دسته که داخلی نیستند با عنوان «خدمات فضای مجازی خارجی» یاد میشوند.

همچنین سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاههای موضوع این ماده است. ماده 3، فصل دوم نیز به تنظیمگران اشاره داشته که طبق آن تنظیمگران در قلمرو فعالیت خود و وظایف و اختیارات در چارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی را برعهده دارند. اگر در یک کامپیوتر ویندوزی نیز آیفون و یا آیپد خود را با iTunes همگامسازی کرده باشید، آنگاه با استفاده از یکی از فایلهای پشتیبان، میتوانید اطلاعات موجود در آن فایل را مجددا بازگردانی کرده و همچنین پسورد گوشی و یا تبلت خود را نیز ریست کنید. اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف دستگاههایی که براساس قانون تشکیل شدهاند از طریق مجلس انجام میشود.

طرح نظام «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تشکیل شده از یک نسخه مشترک بین طرح صیانت از کاربران مجلس و طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات است. فصل اول شامل یک ماده است و در این قسمت تغییرات اندکی مشاهده میشود که بیشتر در نامها است برای مثال در نسخه تیرماه صحبت از خدمات پایه کاربردی شده حالا در نسخه جدید این لفظ به خدمات شبکه ملی تغییر پیدا کرده است. شرح وظایف جدید پس از اعلام نظرشورای عالی فضای مجازی و در مراحل قانونی لازم الاجراست.

دیدگاهتان را بنویسید