متاورس چیست و چقدر تا زندگی در متاورس فاصله داریم؟

خب نمیشود از متاورس بگوییم و اشارهای به نسل سوم اینترنت نکنیم! اما اصلاً این نسل سوم اینترنت چیست؟ بهتر است مقاله NFT چیست را بخوانید تا کامل با این مفهوم و ریزهکاریهایش آشنا شوید؛ اما برای آنهایی که حوصله ندارند در اینجا خیلی مختصر معنای آن را مرور میکنیم. حباب قیمت سکه چیست؟ صندوقهای قابل معامله صندوقهایی هستند که بیشتر دارایی آنها را سکه تشکیل میدهد. یزدی خواه با تاکید بر اینکه در این طرح هیچ شبکهای مسدود نمیشود اظهار کرد: تا زمانی که پلتفرم داخلی دقیقاً مشابه نمونه خارجی نباشد، هیچ شبکه مسدود نمیشود. ماده ۳۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط مکلف هستند کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در زمان مقرر به اتمام رساند.

در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند.

تبصره ۲- خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند. ماده ۲۹- خدمات پایه کاربردی در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون، نسبت به کاربریهای غیرمجاز مسئولیتی ندارند. معمولا جنس استیل و فلزی بدین صورت هستند که رطوبت را نگه می دارند و به همین دلیل شاید سبب خراب شدن زود هنگام سیب زمینی و پیاز می شوند ، اما یکی از خوبی های سبد سیب زمینی پیاز حصیری البته مدل هایی که به صورت بافت طبیعی می باشند این است که با قابلیت عبور هوا در شرایط مرطوب آشپزخانه ها سبب می شوند تا سیب زمینی و پیاز ها دیر تر خراب شوند.

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یکصد میلیارد ریال. تبصره ۱- جریمه نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است. دلایل بسیاری را میتوان برای تصمیم زاکربرگ برای تغییر برندش در نظر گرفت که یکی از این دلایل به متاورس مربوط میشود. وی بیان اینکه طرح صیانت محدود کننده فضای مجازی نیست تصریح کرد: این طرح حق مالکیت معنوی اثرات تولید شده را به رسمیت میشناسد و هرکسی که محتوایی را بارگذاری میکند به تعداد کلیکهای که میخورد یک ترافیک دادهای تولید میکند که موجب درآمدزایی میشود؛ صاحبان شبکههای اجتماعی باید سهم تولید دهنده را پرداخت کنند؛ از خانم خانه دار تا متخصص دانشگاهی میتوانند در این حوزه اشتغال زایی کند.

دیدگاهتان را بنویسید