متاورس (Metaverse) چیست و چرا اهمیت دارد؟

متاورس خیلی وقت است که در ذهن انسان بهوجود آمده است. اظهار نظرهای قابل توجهی وجود دارد که میتواند بهتر به ما بفهماند که متاورس چیست. به نوشته روزنامه اعتماد، علی یزدیخواه، نماینده مردم تهران و نایبرییس کمیسیون مشترک طرح صیانت در قامت یکی از حامیان پروپاقرص این ایده در روزهای پایانی دیماه درباره شبکه ملی اطلاعات گفته بود: چینیها در این حوزه ابتکار منحصربهفرد و خاصی را طراحی کردند که ما نیز میتوانیم از تجربه آنها در این بخش استفاده کنیم.

همچنین بنا به گزارشی که روزنامه شرق منتشر کرده در صورت تصویب این نسخه به عنوان قانون، از آن پس «همه دادهها نیز ضبط و نگهداری خواهند شد» و طبق این طرح، «ذخیرهسازی و پردازش دادههای کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوطه» یک روال عادی خواهد بود. به احتمال زیاد امروز آخرین روزی است که کاربران ساکن در ایران میتوانند با امتحان کردن چندین فیلترشکن و ناامید نشدن و تلاش بیشتر، سرانجام پیامرسانی خارجی یا سایتی را باز کنند. خاتمی همچنین درباره طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی خاطرنشان کرد: فعلا نه له نه علیه طرح صیانت هیچ سخنی نمی گویم ولی صدها طرح به مجلس می رود و مجلس جای طرح و نظر است.

از فردا که «طرح صیانت» تصویب شده باشد دسترسی میلیونها ایرانی که فضای مجازی وسیله کسب و کار و منبع درآمد آنهاست مسدود شده و در سال 2022 ایران با الگوبرداری از طرح محدودیتساز چینی، راه دسترسی کاربرانش را خواهد بست. ما از گرانی های سرسام آور در رنج هستیم. بگویند کسب و کار مردم را در نظر می گیرند. محرومان را در نظر بگیرید.

آمریکا در سراسر دنیا فضولی می کند. آمریکا خود را ابرقدرت می داند در حالیکه ابرقدرت نیست. خاتمی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان در بررسی بودجه بخشی نگر نباشند و فقط حوزه خود را نبینند و مصلحت کل کشور را ببینند. وی در پاسخ به سوالی درخصوص دلیل ایجاد انحصار در سامانه توزیع هوشمند کالاهای اساسی و مواد غذایی گفت: در ابتدا تنها یک سامانه این قابلیتها را داشت اما اکنون 16 سامانه در استانهای مختلف کشور مشغول خدمترسانی به مردم هستند. یعنی تنها در ماه های خاصی در سال برداشت می شود. در رتبه ی 12 سریال های شبیه وایکینگ ها white queen قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید