نقد و بررسی فصل ششم سریال وایکینگ ها (Vikings) – پلی مگ

در ادامه اما رشیدی، نماینده مجلس به جلسه وزیر ارتباطات و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با رئیس مجلس اشاره کرد که در آن درخواست شده بود طبق ماده 142 آیین نامه مجلس، طرح صیانت بار دیگر به مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع داده شده و با پیشنهادات ارائه شده از سوی دولت تلفیق شود. نهمین جلسه کمیسیون بررسی طرح صیانت امروز صبح (۸ آذر ۱۴۰۰) برگزار شد و طبق اعلام نمایندگان، عیسی زارعپور وزیر ارتباطات در جلسهای با قالیباف از مجلس خواسته است تا به وزارت ارتباطات و دولت برای ارائه پیشنهادات خود درباره طرح صیانت فرصت داده و آن را در نسخه فعلی اعمال کنند.

زارعپور با ارسال نامهای به رئیس کمیسیون مشترک، اعلام کرده بود دولت و وزارت ارتباطات در حال تدوین طرح و پیشنهادات خود پیرامون طرح صیانت هستند. به گفته وی، جبلی نامهای 6 بندی را به رئیس مجلس ارسال کرده است و در آن خواستار اصلاحاتی در طرح صیانت شده است. از همین روی با توجه به اینکه دولت به تازگی تشکیل شده است از کمیسیون خواسته شده است تا فرصتی داده شده که این پیشنهادات مطرح و با طرح صیانت تلفیق شود.

در حالی که به خاطر عدم توجه کافی به این نظام 4 سطحی شاهد مشکلات حقوقی و قضایی برای یکی از پلتفرمهای مطرح کشور هستیم و برای آنها حاشیه درست شده است. برای طراحی فونت دستخط تان با ما در بالونچی تماس بگیرید. برنامه این است که در آینده آنها بسیار کامل و مقرون به صرفه خواهند بود، اما تا زمانی که این مسئله به واقعیت بپیوندد، با دستگاههایی محدود و احتمالا بسیار گران روبرو خواهیم بود.

«نسخه فعلی طرح صیانت سطح اول و دوم را تا حد خوبی بررسی کرده اما به دو سطح دیگر نپرداخته و تا حدی آن را ضعیف کرده است. جلسه نهم کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت پس از یک هفته تعطیلی برگزار شد. تقیپور، رئیس کمیسیون مشترک نیز با تایید این جلسه و نامه اعلام کرد با توجه به اینکه درخواست جلسه از سوی وزارت ارتباطات با رئیس مجلس بوده است از همین روی اطلاعرسانی به اعضای کمیسیون مشترک صورت نگرفته. در حالی که به گفته رشیدی، موافقت ضمنی با این درخواست صورت گرفته بود اما این موضوع به اعضای کمیسیون مشترک اعلام نشده بود.

دیدگاهتان را بنویسید