پیام تبریک تولد رسمی به مدیر عامل

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دو هفته تعطیلی و حضور در حوزه های انتخابیه، این هفته روزهای یکشنبه و دوشنبه در مجلس حضور مییابند و طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مجددا در دستور کار این مجلس قرار گرفته است. تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار این هفته جلسه علنی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نسخه جدید طرح صیانت با نام «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» جایگزین طرح صیانت پیشین شد. طبق ماده یک، خدمات فضای مجازی که بیش از 50 درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران در داخل کشور انجام میشود به عنوان «خدمات فضای مجازی داخلی» و آن دسته که داخلی نیستند با عنوان «خدمات فضای مجازی خارجی» یاد میشوند.

طرح نظام «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تشکیل شده از یک نسخه مشترک بین طرح صیانت از کاربران مجلس و طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات است. نسخه جدید طرح صیانت در 21 ماده و 8 صفحه تنظیم شده است و قرار است به بحث تنظیمگری در فضای مجازی بپردازد. این طرح در حالی دوباره توسط مجلس بررسی میشود که جزییات ان طی هفتههای اخیر بارها مورد انتقاد کاربران و کارشناسان در فضای مجازی قرار گرفته و البته یک بار نیز توسط رییس مجلس از دستور کار نیز خارج شده است.

با این وجود، همگی ما نمیتوانیم سختپرداز باشیم و گاهیاوقات، دیگران مطلب مورد نظر ما را بهتر نقل کردهاند. اما با وجود این خوی صلح جو او ناخواسته به جنگ های بسیاری کشیده میشود. توسعه فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیامرسان های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید