چگونه پسورد آیفون و یا آیپد خود را ریست کنیم؟

متاورس «Metaverse» از ترکیب خلاقانهی دو واژهی متا «Meta» به معنی «فراتر» و یونیورس «Universe» به معنای «جهان یا گیتی» ایجاد شده است. متاورس مبحثی است که پتانسیلهای بسیاری دارد و ارزش ورود دارد. در این ماده آمده است که ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالمسازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفاند رأساً، مطابق فهرست و ضوابط فنی اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 750 قانون مجازات اسلامی، حداکثر ظرف مدت 12 ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند.

مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگیهای لازم بین دستگاههای مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و دستگاههای مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل براساس نظام و آئین نامه یاد شده عمل کنند.

فصلهای پنجم در مورد حمایت از خدمات فضای مجازی و فصل ششم حمایت از حقوق کاربران خدمات فضای مجازی هم ازآن فصلهایی است که با کمترین تغییرات نسبت به نسخه تیرماه در نسخه جدید تدوین شده است. فصل هفتم طرح نسخه 5 دی هم که به ضمانت اجرای این طرح اختصاص دارد نیز مانند طرح تیر ماه با تغییرات آنچنانی همراه نشده است.

قیمت فلز پالادیوم از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حدود 28 درصد رشد داشته در حالی که قیمت طلا حدود 4.5 درصد افزایش یافته است. عبارتی که مبهم بوده اما به نظر میرسد در راستای اعمال محدودیت ترافیک پلتفرمهای متخلف باشد. بدین ترتیب وایکینگ ها نه از ناگلفار بزرگ تر خوششان می آمد و نه از ناخن هایی که منجر به ساخته شدن آن می شدند.

دیدگاهتان را بنویسید