گزارشی از نشست بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»

بر اساس این طرح دستورالعمل احراز هویت همه کاربران در فضای مجازی را توسط هیات ساماندهی و نظارت تصویب و توسط وزارت ارتباطات به اجرا گذاشته شود. طرح نظام «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تشکیل شده از یک نسخه مشترک بین طرح صیانت از کاربران مجلس و طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات است. این طرح که ترکیبی از مفاد نسخه قبلی و پیشنهادات جدید وزارت ارتباطات است از این پس در دستور کار کمیسیون مشترک قرار خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دو هفته تعطیلی و حضور در حوزه های انتخابیه، این هفته روزهای یکشنبه و دوشنبه در مجلس حضور مییابند و طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مجددا در دستور کار این مجلس قرار گرفته است. وی ادامه داد: ما در حوزه مسئولیت دستگاههای اجرایی، جرم انگاری کردیم و هیچ دستگاه اجرایی و هیچ مسئول دولتی حق ندارد داده مردم را در اختیار فرد دیگر قرار دهد. در این طرح هرگونه استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آنها ممنوع است، البته مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده میشود.

از این پیاز به صورت خام، سالاد و در انواع غذا میشود استفاده کرد. استفاده از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی در تدوین مقررات حوزهها و موضوعهایی که فاقد تنظیم گر مشخص است.(این بخش 3 تبصره دارد، که براساس آن رئیس مرکز ملی موظف است جلسههای کمیسیون عالی را حداقل به صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاءتشکیل دهد. در حالیکه شبکهی ملی اطلاعات یک علیالبدل است فقط یک بستر اضطراری برای موارد ضروری ماست.

از سوی دیگر یکی دیگر از موارد این طرح جدید که در طرح قبل هم بوده است این است که درآمد ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب میکنند مشمول مالیات خواهد شد. در این بخش موارد دیگری هم اضافه که قبلا به صورت فصلهای جدا آورده شده بود در بخش تعریفها آمده است. در ضوابط تعریف شده حول ممنوعیت فعالیت کاربران و سازمان ها در شبکه های اجتماعی مسدود شده، فعالیت کاربران در این پیام رسان های غیرقانونی، مشمول مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار مشمول مجازات تعزیری درجه 6 خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید