22 متن تبریک تولد خواهر ؛ متن های جدید و بسیار جذاب – انگیزه

وی اظهار کرد: عموم انتقادات و نگرانی که در حوزه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی صورت میگیرد حاکی از آن است که طرح محتوای مسدودسازی یا فیلترینگ دارد؛ اما وقتی به متن و محتوا رجوع میشود کسی مصداقی از مسدودسازی را نمیتواند نشان دهد، قاعدهمند کردن فضای مجازی به معنای محدودسازی نیست اتفاقا به دنبال آن هستیم حقوق مردم رعایت شود.

طرح صیانت به دنبال فیلترینگ نیست! وی در ادامه این برنامه درباره طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی افزود: به این طرح سه نوع انتقاد محتوایی، شکلی و زمان طرح این موضوع دارم. ماده ۳۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط مکلف هستند کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. رضاخواه گفت: کمیسیون فرهنگی که اصلیترین کمیسیون بررسی کننده این طرح بود، وقتی یک کمیسیون عالی برای تنظیم گری پیشنهاد شده است وجود آن خوب است، اما معتقدم این کمیسیون کارکرد لازم را نخواهد داشت، چون یکسری از اختیارات وزارت ارتباطات را خواهد گرفت و در اختیار این کمیسیون قرار خواهد داد که این کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی است و مرکز ملی فضای مجازی زیر مجموع شورای عالی فضای مجازی میباشد که به هیچ مرکزی پاسخگو نیست.

مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری در مخالفت با طرح صیانت گفت: تصمیمات فضای مجازی در اختیار کمیسیونی قرار خواهد گرفت که این کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی میباشد و زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی است و به هیچ مرکزی پاسخگو نیست. حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش، رضوانشهر و ماسال هم دیگر چهره مخالف این طرح بود که بیان کرد: در فضای مجازی حدود ۹۰۰ هزار کسب و کار شخصی وجود دارد که بستر آنها بیشتر در تلگرام، واتساپ و اینستاگرام است و خرید و فروش در این بستر محقق میشود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ماده سیزدهم طرح پیامرسانهای اجتماعی صندوق برای حمایت از کسب و کارها را پیشنهاد کرده است، اظهار کرد: این صندوق برای حمایت از کسب و کارهای که مشکلات جدی دارند، است؛ سال ۹۹ برای حمایت و ساماندهی پیامرسانها شورای عالی فضای مجازی مصوباتی داشت، اما در کل، تنها ۵ میلیارد وام به پیام رسانهای داخلی در مقابل ۳۵۰ میلیون دلار هزینه ایجاد و توسعه تلگرام داده شد. یزدی خواه با تاکید بر اینکه در این طرح هیچ شبکهای مسدود نمیشود اظهار کرد: تا زمانی که پلتفرم داخلی دقیقاً مشابه نمونه خارجی نباشد، هیچ شبکه مسدود نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید